සමාජ මාධ්‍ය ‘ඔස්තාර්ලා’කල්ලියක් ජයටම ගණිකා වෘත්තියේ

ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයින්ගේ චරිත ඝාතනය සඳහා ප්‍රතිචිරුද්ධ අපේක්ෂකයන් විසින් ෆේස්බුක් වැනි සමාජ මාධ්‍ය වෙබ් අඩවි අවභාවිතයට යොදාගැනීමේ ඉහළ යෑමක් ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය විසින් නිරීක්ෂණය කර ඇතැයි එම සංගමය විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් වේ.

එම නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් මෙසේ ද සඳහන් වේ. ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයින් විසින් සිදුකරන ලද ප්‍රකාශ හා ඔවුන්ගේ ඡායාරූප මේ දිනවල ඉතා විශාල වශයෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයින්ගේ අනුගාමික සමාජ මාධ්‍ය පරිශීලකයන් විසින් විකෘති කිරීම්වලට, හාස්‍යට ලක්කොට සමාජ මාධ්‍ය වෙබ් අඩවි වලට මුදාහැරීමක් දැකගත හැකිය.

විශේෂයෙන්ම සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරීන් ලෙස සමාජ මාධ්‍ය අඩවි තුළදී හා ජනමාධ්‍ය ඉදිරියේ තමන්ව හදඳුන්වාගන්නා කණ්ඩායම් කිහිපයක් ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයින් කිහිපදෙනකුගේ චරිත ඝාතනය සඳහා සමාජ මාධ්‍ය අවහාවිතයට යොදාගැනීමක් දැකගත හැකිය.

Recommended For You

About the Author: Editor