පොල් ‘පාලන මිල’ ඉවතට

පොල් ගෙඩියක් සඳහා පනවා තිබු රුපියල් 75ක උපරිම සිල්ලර මිල ඉවත් කිරීමට අදාළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය විසින් මේ වන විට නිකුත් කර තිබෙනවා.

තරගකාරී වෙළදපොළක් ඇති කිරීම උදෙසා මෙලෙස පොල් සඳහා වන පාලන මිල ඉවත් කිරීමට පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය පියවර ගත් බව එම අධිකාරිය සදහන් කරනවා.

යම් හෙයකින් වෙළදුන් අනවශ්‍ය මිල ගණන්වලට පොල් විකිණීමට පියවර ගතහොත් යළිත් වරක් පොල් සඳහා පාලන මිලක් පැනවීමට පියවර ගන්නා බවද අධිකාරිය අවධාරණය කළා.

Recommended For You

About the Author: Editor