ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙල: කාන්තා දුර පැනීම ඉසව්වේ පදක්කම් ‘ත්‍රිත්වයම’ බස්නාහිර පළාතට

බදුල්ල වින්සන්ට් ඩයස් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන 45 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ මලල ක්‍රීඩා තරග අද (25) ආරම්භ වුණා.

ජෙගදීෂ්වරන් අනීතා

ඒ අනුව මලල ක‍්‍රීඩා ඉසව් ආරම්භ කරමින් අද උදෑසනම පැවති කාන්තා රිටි පැනීම ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනාගැනීමට උතුරු පළාත නියෝජනය කළ ජෙගදීෂ්වරන් අනීතා සමත් වුණා. ඇය මීටර 3.30ක දක්‍ෂතාවක් දැක්වීමට සමත් වුණා.

රිදී පදක්කම හා ලෝකඩ පදක්කම බස්නාහිර පළාත නියෝජනය කළ ක‍්‍රීඩකාවන් විසින් දිනාගත්තා. ඒ අනුව රිදී පදක්කම මීටර් 3.10ක දුරක් වාර්තා කළ ඩබ්ලිව්.ආයි. උදේනි සිල්වා විසින් දිනාගත් අතර ලෝකඩ පදක්කම කේගඑල්ගඑස්ගකේග පෙරේරා විසින් දිනාගත්තේ මී. 3.00ක දක්‍ෂතාවක් දක්වමිනුයි.

MDRසිසිර කුමාර

මිටිය විසිකිරීම පිරිමි ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනාගැනීමට දකුණු පළාතේ MDRසිසිර කුමාර සමත් වූ අතර ඔහු මීටර 47.67ක දක්‍ෂතාවක් දක්වමින් සිය පදක්කමට දිනා ගත්තා. මීටර 45.74ක දක්‍ෂතාවක් දැක්වූ සබරගමුව පළාතේ KKDMධර්මසේන මෙහි රිදී පදක්කම දිනාගත් අතරල ලෝකඩ පදක්කම දිනාගැනීමට වයඹ පළාත නියෝජනය කළ WGSR කුමාරසිරි සමත් වුණා. ඔහු මීටර 44.95ක දක්‍ෂතාවක් වාර්තා කළා.

යගුලිය විසිකිරීම කාන්තා ඉසව්වේ රන් පදක්කම මීටර 12.19ක දක්‍ෂතාවක් දැක් වූ මධ්‍යම පළාතේ MND මුතුනායක විසින් දිනාගත් අතර මෙහි රිදී පදක්කම දකුණු පළාතේ PAප්‍රියංගිකා කුමාරි විසින් දිනාගත්තා. ඇය මීටර 12.08ක දක්‍ෂතාවක් දැක්වූවා. ඌව පළාත නියෝජනය කළ PPS ක්ලෙරන්ස් මෙහි ලෝඩක පදක්කම දිනාගත් අතරල ඇය 11.37ක දක්‍ෂතාවක් දැක්වූවා.

අංජනී පුල්වංස

කාන්තා දුර පැනීම ඉසව්වේ රන්ල රිදී හා ලෝකඩ පදක්කම් ත්‍රිත්වයම බස්නාහිර පළාතේ ක්‍රීඩිකාවන් විසින් දිනාගැනීම සුවි‍‍‍ශේෂී සිදුවීමක් වුණා. එහිදී අංජනී පුල්වංස විසින් රන් පදක්කම දිනාගත්තේ මීටර 5.96ක දක්‍ෂතාවක් දැක්වමිනුයි.

මීටර 5.76ක දක්‍ෂතාවක් දැක්වූ WVLසුගන්දි මෙහි රිදී පදක්කම දිනාගත් අතර SH හෙන්ඩර්සන් මීටර 5ග67ක දක්‍ෂතාවක් දක්වමින් ලෝකඩ පදක්කම දිනාගත්තා.

Recommended For You

About the Author: Editor