රාජ්‍ය සේවක වැටුප් වැඩි කිරී­මට එ.ජා. පෙර­මුණේ පොදු එක­ඟ­තා­වක්

සර 2020 දී දැන­ටත් වඩා ඉහළ වැටුප් රාජ්‍ය සේව­ක­යන්ට ලබා­දී­ම පිණිස මුදල් ඇමැති මංගල සම­ර­වීර මහතා ඉදි­රි­පත් කළ “රාජ්‍ය සේවක ඉහළ වැටුප් ලබා­දීමේ යෝජ­නා­ව­ලිය” අඛ­ණ්ඩව ක්‍රියා­වට නැංවී­මට අග්‍රා­මාත්‍ය රනිල් වික්‍ර­ම­සිංහ මහතා ප්‍රධාන එක්සත් ජාතික පෙර­මුණේ පක්ෂ නාය­ක­යන් පොදු එක­ඟ­තා­ව­කට පැමිණ තිබේ.

අග්‍රා­මාත්‍ය රනිල් වික්‍ර­ම­සිංහ මහ­තාගේ ප්‍රධා­න­ත්ව­යෙන් පසු­ගි­යදා අර­ලි­ය­ගහ මන්දි­රයේ රැස්වූ එ.ජා.පෙ. පක්ෂ නායක රැස්වී­මේදී මෙම එක­ඟ­තා­ව­ට එළැඹී තිබේ.

වත්මන් රජය මේ වන ­විට රාජ්‍ය සේවක වැටුප් 180% – 275% අතර ප්‍රති­ශ­ත­ය­කින් ඉහළ දමා තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා ඉති­හා­සයේ ඉහ­ළම රාජ්‍ය සේවක වැටුප් ලබා‍දුන් රජය වත්මන් රජය බව ද මංගල සම­ර­වීර මහතා පව­සයි. නිද­හ­සින් පසු කෙටි කාල­යක් තුළ මේ අන්ද­මට රාජ්‍ය සේවක වැටුප් වැඩි­කළ රජ­යක් තිබේ­නම් පෙන්වා දෙන්නැයි ද ඒ මහතා අභි­යෝග කරයි.

Recommended For You

About the Author: Editor