දේශපාලනයේ මෙන්ම රාජ්‍ය සේවය තුළ දූෂණය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරනවා – ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

‘දේශපාලනයේ මෙන්ම රාජ්‍ය සේවය තුළ දූෂණය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරනවා. පසුගිය වකවානුවේදී දූෂණය සංස්කෘතියක් බවට පත් කර ඇති නිසා දූෂණය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කිරීම සඳහා අවශ්‍ය  ක්‍රියාපටිපාටිය ගනු ලැබෙනවා” යැයි ශ්‍රී  ලංකා  පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපති ධූර අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ  කුණ්ඩසාලේ මැතවරණ කොට්ඨාසයේ  (27දා) පැවැති පොදුජන පෙරමුණේ ප්‍රචාරක රැළියක් අමතමින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා  මේ බව පැවසීය,

මෙහිදී වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වූ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා, ‘‘රාජ්‍ය සේවකයන් සිය කාර්යයන් කිරීම නිසා නීතිය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීම සිදුව ඇති නිසා ඔවුන් අද රාජකාරි කිරීමට මැලිවී ඇති තත්වයක් පවතිනවා. රාජ්‍ය සේවයේ ක්‍රියාවලිය විධිමත් කළ යුතුව තිබෙනවා. එමෙන්ම ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය ඇතුළු ඒ ඒ කාර්යභාරයන් විධිමත් විය යුතුයි.

රාජ්‍ය සේවය සඳහා නවීණ තාක්ෂණය ඇතුළු කරගැනීමේ වැඩපිළිවෙළක් මම සකස් කරනවා. විදේශීය රටවල් පවා භාවිතා කරන දියුණු තාක්ෂණය හා ක්‍රමෝපායන් ආදර්ශ ලෙස ගැනීමක් සිදු කළ යුතුයි.

දේශපාලනයේ මෙන්ම රාජ්‍ය සේවය තුළ දූෂණය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරනවා. පසුගිය වකවානුවේදී දූෂණය සංස්කෘතියක් බවට පත් කර ඇති නිසා දූෂණය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාපටිපාටිය ගනු ලැබෙනවා.

ජනතාවගේ ප්‍රශ්න සිතිය හැකි ක්‍රියාශීලී විනයගරුක රජයක් අපට අවශ්‍යයි. වැඩ කළ හැකි දක්ෂයන් සුදුසු අයුරින් අපි පත් කළා. ජනතාවගේ ප්‍රශ්න හඳුනා ගෙන ප්‍රශ්න සඳහා විසඳුම් ලබාදෙන රජයක් අපි නිර්මාණය කරනවා.

ආසියාවේ ශීඝ්‍රයෙන්ම දියුණු වන නගරයක් බවට කොළඹ පත් කරන්න අපට හැකියාව ලැබුණා. එහිදී රාජ්‍ය සේවකයන් අප සමඟ ඉතාමත්ම උද්යෝගයෙන් යුතුව වැඩ කළා. නමුත් පසුව ඔවුන් නීතිය හමුවට ගෙන යාම නිසා ඔවුන්ගේ මානසික තත්ත්වය බිඳ වැටුණා. රාජ්‍ය නිලධාරීන් මේ නිසා රාජකාරි කිරීමට බිය වන තත්ත්වයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor