නවීන් අගමැතිකම ‘උඩරටට ම’ ඉල්ලයි

”අගමැතිකම තමාට අවශ්‍ය බව නොකියන බවත් ඒ කවුරුවුවද අගමැතිකම උඩරට පුද්ගලයෙකුට අනිවාර්‍යෙයන්ම ලැබිය යුතු බව” දිසානායක මහතා කියයි.

අමාත්‍යවරයා මෙසේ පැවැසුයේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා දිනවිම සඳහා පසුගිය 27 දා මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මයන්ත දිසානායක මහතා විසින් පොත්තපිටිය බස්නැවතුම්පොළ අසළදි පැවැත්වු ජන හමුවේදීය.

උඩරට ජනතාව ජනාධිපතිවරණයේදි සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට විජයග්‍රාහී ජයග්‍රහණයක් ලබා දී මැතිවරණයෙන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ජනාධිපති කරනවානම් අගමැති පදවිය උඩරටට අවශ්‍ය බව පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරන බව මෙහිදී නවීන් දිසානායක මහතා කීවේය.

Recommended For You

About the Author: Editor