කොළඹ වරාය භූමියට ඇ.ඩොලර් බිලියන 1.4 ක ආයෝජනයක්

හෙක්ටයාර 446 ක වපසරියකින් යුක්තව චීන සමාගම විසින් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.4ක ආයෝජනයකින් පුරවන ලද වරාය නගර ව්‍යාපෘති භූමිය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත පවරන ලදි.

ඒ පැවරිම  ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගෙ  ප‍්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණි. පැවරුම් සහතිකය වෙත ජනාධිපතිතුමා විසින් අත්සන් තැබීම ජනාධිපති කාර්යාලයේදී සිදුවිය.

මෙම සම්පූර්ණ ඉඩම් ප‍්‍රමාණය ශ‍්‍රී ලංකා රජයට අයත්වන අතර හෙක්ටයාර 116 ක ඉඩම් තුන්වන පාර්ශවය වෙත ආයෝජනය කිරීම සඳහා 99 අවුරුදු බදු දීමේ අයිතිය චීන සමාගම වෙත පැවරෙනු ඇති.

මෙම බදුදීම සිදු කරනුයේද නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතාගේ අනුමැතියට යටත්වය. මෙලෙස බදු දෙන ඉඩම්වල තුන්වන පාර්ශවය විසින් කරනු ලබන ආයෝජනය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 15 ක් පමණ වනු ඇත.

Recommended For You

About the Author: Editor