ජනපතිවරණයට අයුතු ලෙස ‘පුංචි ආණ්ඩුවල’ සම්පත් යොදා ගත්තොත් ‘නිලධාරීන්ට’ වැඩ වරදී – මැකො

ජනපතිවරණ සමයේ පළාත් පාලන ආයතනවල රාජ්‍ය දේපොළ අයුතු අයුරින් පරිහරණය වැළැක්වීම සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිෂම විසින් දැඩි අවධානය යොමුකර තිබේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිෂම විසින් අද (30) නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනය පහතින් පළ වේ.

Recommended For You

About the Author: Editor