තැපැල් ඡන්දය හෙට සහ අනිද්දා

2019 ජනාධිපතිවරණයට අදාළ තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරිම හෙට (31) සිට ආරම්භ වන බවත් ඒ අනුව රාජ්‍ය ආයතනවල සහ හමුදාවන්හි තැපැල් ඡන්ද හිමියන්ගේ ඡන්දය සලකුණු කිරිම හෙට සහ අනිද්දා (01) දිනයේ සිදු කිරිමට නියමිත බවත් මැතිවරණ කොමිෂම පවසයි.

එසේම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, මැතිවරණ කාර්යාල හා පොලිසිය යන ආයතනවල රාජකාරි නියුතු තැපැල් ඡන්ද හිමියන්ගේ තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරිම ලබන 04වනදා සිදුවේ.

අදාළ දිනයන් හි තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරිමට නොහැකි වන තැපැල් ඡන්ද හිමියන්ට ලබන 07 වනදා තැපැල් ඡන්දය සලකුණු කිරිම හැකියාව පවතින බව ද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව කියයි.

Recommended For You

About the Author: Editor