කරීනා කපූර්ගේ ‘ඩෙනිම්’ විලාසිතා

කරීනා කපූර් ඛාන් බොලිවුඩ් සිනමාවේ සුපිරි තරුවකි. මෝස්තරකාරියකි. තම සුව පහසුව ගැන නිතර සිතන්නියකි. එනිසා ඇය බොහෝ අවස්ථාවල ‘ඩෙනිම්’ විලාසිතාවන්ට ඉමහත් කැමැත්තක් දක්වයි. මේ ලෝ ප‍්‍රකට සගරාව ඇයගේ ඩෙනිම් විලාසිතා ගැන එක් කළ පින්තූර පෙළකි.

text and pic by Femina

Recommended For You

About the Author: Editor