විශ්‍රාම වැටුප් ‘විෂමතා’ 90%ක් අවසන්

පසුගිය අයවැය යෝජනාවක් අනුව රජය මේ වන විට මෙරට සිටින හය ලක්ෂ තිස්පන්දහසක් (635,000) වන සමස්ත විශ්‍රාමිකයන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතාව  90%ක් අවසන් කර ඇතැයි රාජ්‍ය පරිපාලන ඇමැති රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා සඳහන් කරයි.

රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයත් විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවත් ඒකාබද්ධව සිදු කර ඇති විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතාව එළඹෙන නොවැම්බර් වන විට 100%ක් දක්වා ඉවත් කිරීමට කටයුතු සලස්වා ඇති බවද ඇමැතිවරයා අවධාරනය කළේය.

අදාළ විශ්‍රාම වැටුප් ගැළපීමේදී වසර 20ත් 30ත් අතර කාලයකට පෙර විශ්‍රාම ගිය විශ්‍රාමිකයන් වෙනුවෙන් ප්‍රමාණවත් මුදලක් නොලැබෙන බව තේරුම් ගත් රජය එම විශ්‍රාමිකයන් වෙනුවෙන් උපරිමය රුපියල් 3500ක් දක්වා වන මූලික ගෙවීමක් ලබාදීමට රජය කටයුතු යොදා ඇතැයි ද ඇමැතිවරයා කීය.

Recommended For You

About the Author: Editor