වකුගඩු රෝගීන්ට නිවසේ සිටම ප්‍රතිකාර

වකුගඩු රෝගීන් සඳහා ස්වයංක්‍රීය උදර තරල කාන්දු පෙරීමේ ක්‍රමවේදයෙන් නිවසේ සිටම ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමේ ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමේ ව්‍යාපෘතියකට ඊයේ (6) රැස් වූකැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි වී තිබෙනවා.

වකුගඩු රෝගීන් සඳහා ස්වයංක්‍රීය උදර තරල කාන්දු පෙරීමේ ක්‍රමවේදය Automated Peritoneal Dialysis භාවිතයෙන් නිවසේ සිටම ප්‍රතිකාර ලබා ගත හැකි කාන්දු පෙරන පද්ධතියක් Home Dialysis System හඳුන්වාදීමේ ව්‍යාපෘතිය ප්‍රමුඛතා පදනමක් යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සේවා ලබා ගැනීමට කළ යෝජනාවකටයි මෙම අනුමැතිය හිමිව තිබෙන්නේ.

සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා විසින් මෙම යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා.

Recommended For You

About the Author: Editor