තාවකාලික හැඳුනුම්පත් ලබාදීම 12 තෙක් දීර්ඝ කරයි

ජනාධිපතිවරණයට අදාලව තාවකාලික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ අවසන් දිනය හෙට (12) වනතෙක් දීර්ඝ කිරීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පියවර ගෙන ඇත.

තාවකාලික හැඳුනුම්පත ලබාගැනීමේ අවසන් දිනය ලෙස මීට පෙර ප‍්‍රකාශයට පත්කර තිබුනේ ඉකුත් 9 වැනි දා තෙක් පමණි.

ඒ අනුව ඡන්දය ප‍්‍රකාශ කිරීමට වලංගු හැඳුනුම් පතක් නොමැති මේ වනතුරු තාවකාලික හැඳුනුම්පත ඉල්ලූම් කිරීමට නොහැකි වූ අයට ග‍්‍රාම නිලධාරි හමුවී තාවකාලික හැඳුනුම්පතක් ඉල්ලූම් කිරීමට හෙට දක්වා අවස්ථාව ඇතැයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව කියයි.

Recommended For You

About the Author: Editor