‘ක්‍රීඩාවේ වංචා හා දූෂණ’ වැළැක්වීමට අදාළ පනත සංශෝධන සමග සම්මතයි

ක්‍රීඩාවේ වංචා හා දූෂණ වැළැක්වීමට අදාළව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ පනත් කෙටුම්පත අද (11) පාර්ලිමේන්තුවේදී සංශෝධන රහිතව පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වුණා.

පසුගිය සතියේ මෙම පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ විවාදයක් පැවැත්වීමට පාර්ලිමේන්තුව රැස් වුවත් කිසියම් ගැටලූවක් මත එය න්‍යාය පුස්තකයට ඇතුළත්ව තිබුණේ නැහැ. ඒ පිළිබඳව ක‍්‍රීඩා ඇමැතිවරයා තිලංග සුමතිපාල මහතාට සහ පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයට චෝදනා කළ

Recommended For You

About the Author: Editor