ව්‍යාජ ෆේස්බුක් ගිනුම් ලක්ෂ 45ක් ඉවත් කරයි

කෝටි 250කට ආසන්න ‘ෆේස්බුක්’ ගිනුම්වලින් සියයට 5ක් පමණ ව්‍යාජ ෆේස්බුක් ගිනුම් බවත් ඒවායින් ලක්ෂ 45ක් පමණ මේ වසරේදී පමණක් ඉවත් කළ බවත් ෆේස්බුක් සමාගම කියනවා.

ව්‍යාජ තොරතුරු හුවමාරු කළ ෆේස්බුක් ගිණුම් මෙසේ අත්හිටුවීමට කටයුතු කළ බවයි එම සමාගම කියන්නේ.

මෙම වසරේදී පමණක් ව්‍යාජ ෆේස්බුක් ගිණුම් මිලියනයකට අධික සංඛ්‍යාවක් සකස් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇති බව කියන ෆෙස්බුක් සමාගම එම ගිණුම් වැළැක්වීමට ද ක්‍රියා කළ බව සදහන් කළා. මේ ආකාරයෙන් ව්‍යාජ ෆෙස්බුක් ගිනුම් නිර්මාණය කිරීම වැළැක්වීම සඳහා ඉදිරියේදී තවදුරටත් වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරන බවද එම සමාගම වැඩි දුරටත් සදහන් කළා.

Recommended For You

About the Author: Editor