ඡන්ද මධ්‍යස්ථානය තුළ ‘නොකළ යුතු දේ’

ඡන්දය භාවිත කිරීම සදහා ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වෙත පැමිණෙන ඡන්ද දායකයින් පිළිපැදිය යුතු කරුණු‍ කිහිපයක් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය ඉදිරිපත් කළේය.

  • ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන තුළට පිවිසීමේදී අව් කණ්ණාඩි පැළදීම තහනම් වේ.
  • ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන තුළ ඡායාරූප ගැනීම හෝ වීඩියෝ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.
  • අවසර ලත් ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට හැර වෙනත් කිසිවෙකුට ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන තුළට ගිනිඅවි රැගෙන ඒම තහනම්ය.
  • ඡන්ද දායකයින් ජාතික හැදුනුම්පත ද සමග ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකාව ද රැගෙන එන්නේ නම් පහසුවක් වනු ඇත.

Recommended For You

About the Author: Editor