විදේශ ගුවන් යානාවලින් අය කරන ගාස්තු 57%කින් ඉහළට

වාර්ෂිකව උපයා ගත හැකි මුදල රුපියල් මිලියන 2225.6 ක්

වසර 38කට පසුව ගුවන් මාර්ගස්ථ සංතරණ පහසුකම් හා සේවා සැපයීම් ගාස්තු සංශෝධනය කෙරේ. ගුවන් මාර්ගස්ථ සංතරණ පහසුකම් හා සේවා සැපයීම් ගාස්තු යනු ඕනෑම රටක ගුවන් සී‍මාවේ පියාසර කරන විදේශීය ගුවන් යානාවලින් එම රට අය කරනා ගාස්තු වේ.

ගුවන් ක්ෂේත්‍රයේදී රටක් විදේශීය විනිමය උපයන ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගයක් වන්නේද එම ගාස්තු අය කිරීමයි. ශ්‍රී ලංකාවේදී එකී ගාස්තු අය කිරීමේ බලය  පැවරෙන්නේ ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියටයි. එම අධිකාරිය විසින් මීට ඉහත එම ගුවන් මාර්ගස්ථ සංතරණ පහසුකම් සහ සේවා සැපයීමේ ගාස්තු ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණේ 1981 වර්ෂයේදී වේ. එයින් වසර 38කට පසුව එම ගාස්තු මෙවර සංශෝධනය කිරීම  විශේෂත්වයකි.

(14) ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී එම නව ගාස්තු නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරමින් ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පැවසුවේ මෙම නව සංශෝධනයත් සමඟ මෙතෙක් ලබා ගත් ආදායමට වඩා වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන 813ක අමතර ආදායමක් ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වන බවයි.

ශ්‍රී ලංකා ගුවන්  සීමාවේ දෛනිකව පියාසර කරන ගුවන් යානා ගණන 125ත් අතර ගනී. මීට පෙර එම ගුවන් යානාවලින් ගුවන් මාර්ගස්ථ සංතරණ පහසුකම් හා සේවා සැපයීම් ගාස්තු අය කිරීමෙන් දෙදෙනිකව ලැබුණු මුදල රුපියල් මිලියන 3.9කි. වාර්ෂිකව ගත්විට එම මුදල රුපියල් මිලියන 1412.6ක් විය. නව ගාස්තු සංශෝධනයත් සමඟ දෛනිකව ලැබෙන මුදල රුපියල් මිලියන 6.1 දක්වාද වාර්ෂිකව ලැබෙන මුදල රුපියල් මිලියන 2225.6 දක්වාද ඉහළ යයි. ප්‍රතිශතක් ලෙස ගත් විට එම වැඩිවීම සියයට 57ක වැඩි වීමකි. අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පැවසුවේ එම මුදල් ඉදිරියේදී දේශීය ගුවන් තොටුපොළ සංවර්ධනයට හා ඒ ආශ්‍රිත වැඩි දියුණු කිරීම්වලට මූලික වශයෙන් යෙදවීමට අපේක්ෂා කරන බවයි.

Recommended For You

About the Author: Editor