දිස්ත්‍රික් සමස්ත ප්‍රතිඵල

7 වැනි ජනාධිපතිවරණයේ දී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, සජිත් ප්‍රේමදාස සහ අනුර කුමාර දිසානායක යන අපේක්ෂකයින් විසින් දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් ලබා ගත් ඡන්ද ප්‍රමාණය සහ ප්‍රතිශතය පහත දැක්වෙනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor