ජනපති ලේකම් – ආරක්ෂක ලේකම් සහ භාණ්ඩාගාර ලේකම් පත් කිරීම හෙට

ජනපති ලේකම්, ආරක්ෂක ලේකම් සහ භාණ්ඩාගාර ලේකම් යන තනතුරු හෙට (19) නව ලේකම්වරුන් පත් කිරීමට නියමිත බව වාර්තාවේ.

ඒ අනුව ජනපතිවරයා විසින් ජනාධිපති ලේකම්වරයා ලෙස ආචාර්ය PB ජයසුන්දර මහතාද, ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ලෙස විශ්‍රාමික මේජර් ජනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතාද සහ මහා භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම්වරයා ලෙස ආචාර්ය SR ආටිගල මහතාද පත්වීමට නියමිතව ඇතැයි වාර්තා වේ.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් මෙම පත්කිරීම් හෙට සිදුකිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor