හත්වැනි විධායක ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ‘නිල ධජය’

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ 7 වැනි විධායක ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් අද (18) දිවුරුම් දුන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් තම ‘නිල ධජය’ ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor