ඔක්තෝබර් මස ‘උද්ධමනය’ ඉහළට

පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසයෙහි උද්ධමනය ඉහළ ගිය බව ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයක සදහන් වෙනවා.

ශ‍්‍රීලමබැ සන්නිවේදනය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඊයේ (21) නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයක සදහන් වුණේ 2019 සැප්තැම්බර් මස පැවැති සියයට 05.00ක් වූ උද්ධමනය ඔක්තෝබබර් මස වන විට සියයට 5.6 දක්වා වර්ධනය වූ බවත් ඒ සදහා ආහාරමය කාණ්ඩයෙහි සිදු වූ මිල ඉහළ යාම් හේතු වූ බවයි.

එම නිවේදනය සම්පූර්ණයෙන් මෙසේයි,

Recommended For You

About the Author: Editor