සිමෙන්ති මිල රු.100කින් නගී

සිමෙන්ති මිල ඉහළ දැමීම සඳහා සිමෙන්ති සමාගම් පහකට පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ සභාපතිවරයා විසින් අවසර දී ඇති බව පාරිභෝගික අයිතීන් සුරකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ සභාපති රංජිත් විතානගේ මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරයි.

ඒ අනුව මෙතෙක් රුපියල් 995.00 කට අලෙවි කළ සිමෙන්ති කොට්ටයක නව මිල රුපියල් 1095.00ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

2003 අංක 9 දරණ පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරි පනත යටතේ සිමෙන්ති මිල වැඩි කිරීම සඳහා පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ අවසරය ගත යුතුව ඇති බවත්
පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය විසින් පිරිවැය සලකා බලා සිමෙන්ති මිල වැඩි කිරීම සඳහා සමාගම් වලට අවසර ලබා දුන් බවත් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ ප‍්‍රකාශකයෙක් සදහන් කළේය.

Recommended For You

About the Author: Editor