රුවන්වැලි මහා සෑයේ නව චූඩා මාණික්‍ය නිරාවරණය කෙර්

රුවන්වැලි මහා සෑයට පළඳ වූ නව චූඩා මාණික්‍ය නිරාවණය කිරීම අද උදෑසන දී සිදුකෙරිණි. ඒ ත්‍රෛයි නිකායික හිමිපාණන් වහන්සේලාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

ඒ අනුව වසර අසූවකට පෙර තැන්පත්කර තිබූ චූඩා මාණික්‍ය වෙනුවට නව චූඩා මාණික්‍යට වන්දනා කිරීමේ අවස්ථාව බැතිමතුන්ට උදාවේ.

‍මෙම මහා පුණ්‍ය කර්මය උදෙසා දායකත්වය සපයනු ලැබුවේ , විශ්වපාරමී පදනමයි.

චූඩා මාණික්‍ය නිරාවරණ්‍ය කිරීම මහා සංඝරත්නයේ පිරිත් සජ්ඣායනා මැද සිදුවිය.
‍‍
ඒ අවසනයේ එක්දහස් පන්සිය නමක් මහා සංඝරත්නය විෂයෙහි දන් පිරිනැමීම සිදු විය.

Recommended For You

About the Author: Editor