බදු අඩු කිරීම සමග රජයේ මුදල් වියදම් කිරීමේදී ‘සීරුවෙන්’ කටයුතු කරන්න – ජනපති

භාණ්ඩ හා සේවා මත පැනවෙන බදු අඩුවීමට ඉඩ ඇති බැවින් රාජ්‍ය නියෝජිත ආයතන සහ රජයට අයත් ව්‍යවසායන් මගින් කෙරෙන වියදම් ඇතුළු රාජ්‍ය වියදම් ද පහත මට්ටමක පවත්වා ගත යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අවධාරණය කරනවා.

ජනාධිපති කාර්යාලයේ අද (27) පැවැති කැබිනට් රැස්වීමට පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරමින් ජනපතිවරයා විසින් මෙම ඉල්ලීම කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව වාහන, ගමන් බිමන්, ගොඩනැගිලි පහසුකම් ආදිය වෙනුවෙන් කෙරෙන වියදම් ඇතුළු සියලුම අත්‍යාවශ්‍ය නොවන සහ ප්‍රමුඛ නොවන වියදම් කපා හරින්නැයි ජනාධිපතිවරයා සියලුම අමාත්‍යාංශවලින් සහ නියෝජිත ආයතනවලින් ඉල්ලීමක් කළා.

රජයේ ආදායම යළි සකස් කර ගැනීමට යම් කාලයක් ගතවන බැවින් රජයේ මුදල් වැය කිරීමේදී සිරුවෙන් කටයුතු කිරීම අවශ්‍ය බවද ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කර තිබෙනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor