බැදුම්කර වංචාවට සම්බන්ධ 2002 – 2015 ‘වෝහාරික විගණන වාර්තා’ විවෘත නොකිරීමට තීරණයක්

මහ බැංකු බැදුම්කර වංචාව පිළිබඳ වෝහාරික විගණන වාර්තා මීළග කෝප් කමිටුව ස්ථාපනය කරන තෙක් රහස්‍ය වාර්තාවක් ලෙස කෝප් කමිටු ලේකම් කාර්‍යාලයේ තැබිමට හිටපු කෝප් කමිටු සභාපති, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා තීරණය කර තිබෙනවා.

මේ පිළිබදව අදහස් දැක්වූ සුනිල් හදුන්නෙත්ති මහතා,

‘‘මහ බැංකු බැදුම්කර වංචාවට සම්බන්ධ වෝහාරික ගිණුම් පිළිබඳ වාර්තා 05ක් කෝප් කමිටුව වෙත ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් ලැබී තිබෙනවා. 2002 සිට 2015 පෙබරවාරි 28 දක්වා කාලය තුළ මහ බැංකු ගනුදෙණු සිදුව ඇති ආකාරය පිළිබඳව මෙම වෝහාරික විගණනයේ දී අවධානය යොමු කර තිබෙනවා. මෙම වාර්තා කෝප් කමිටු සාමාජිකයන්ට පමණක් පරිහරණය කළ හැකි බවටත් ඒවා නීතිමය කටයුතු සදහා පමණක් භාවිත කළ යුතු බවටත් නීතිපතිවරයා විසින් ලබාදි ඇති උපදෙස් ප්‍රකාරව ඒවා රහස්‍ය ලෙස තබා ගැනීමට කටයුතු කරනවා’

නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් අනුව අදාළ වෝහාරික ගිණුම් වාර්තා විවෘත නොකෙරුණු බවත් ඒවා නැවත කෝප් කමිටුව ස්ථාපනය වූ පසු එහි සාමාජිකයන්ගේ අනුමැතිය මත ඒ පිළිබඳව පියවර ගන්නා ලෙස තමන් කෝප් කමිටු ලේකම් කාර්‍යාලයට උපදෙස් දුන් බවත් කෝප් කමිටුවේ හිටපු සභාපතිවරයා පැවසුවා.

මෙම වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් ගතයුතු ඉදිරි පියවර සම්බන්ධව සාකච්ජා කිරිම සදහා කෝප් කමිටුව අද (3) කැඳවා තිබුණ ද පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසාන කිරිමත් සමග එය අවංගු වූ බව ද සුනිල් හදුන්නෙත්ති මහතා පැවසුවා.

Recommended For You

About the Author: Editor