විදුලි සංදේශ බදු සහන තවමත් අන්තර්ජාල ‘පරිශීලකයන්ට ලැබි නෑ’

වත්මන් රජය විදුලි සංදේශ ගාස්තු වලට අයකරනු ලබන බද්ද සියයට 25 කින් 2019 දෙසැම්බර් මස 01 වන දා සිට අඩු කිරීමට පියවරගෙන ඇතත් එහි වාසිය අන්තර්ජාල පරිශීලකයන්ට ලබාදීමට අන්තර්ජාල සේවා සපයන සමාගම් අපොහොසත් වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

එම නිසා කඩිනමින් අන්තර්ජාල පරිශීලකයන් හට එම බදු සහන හෝ ඔවුන් වෙත ලබාදෙනු ලබන දත්ත ප්‍රමාණය දිවා හා රාත්‍රී කාලයට සරිලන ආකාරයට ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය අදාළ සමාගම්වලින් ඉල්ලීමක් කරයි.

Recommended For You

About the Author: Editor