ඇමැතිවරුන්ගේ විෂය පථයන්වලට අයත් ආයතන ගැසට් කිරීම දින දෙකකින්

කැබිනට් හා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ විෂය පථයන් සහ ඊට අයත් ආයතන ඉදිරි දින දෙක ඇතුළත ගැසට් කරන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද (04) පැවති කැබිනට් රැස්වීමේදී ප්‍රකාශ කළ බව වාර්තා වෙනවා.

අදාළ විෂය පථයන් සහ ආයතන ලැයිස්තුගත කිරීමේ කටයුතු මේ වනවිට සිදුකෙරෙමින් පවතින බවයි ජනාධිපතිවරයා කැබිනට් මණ්ඩල හමුවේදී ප‍්‍රකාශ කර ඇත්තේ.

මේ අතර රාජ්‍ය සංස්ථා ඇතුළු ආයතනවල සභාපතිවරුන්, අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල පත් කිරීම ප‍්‍රමාද වීම සමග එම ආයතන දැඩි දුෂ්කරතාවට පත්ව සිටින බව වාර්තා වෙනවා. වර්ෂාවසානයේ ගෙවීම් කළ යුතු ආයතන රැුසක් මේ නිසා දැඩි දුෂ්කරතාවට පත්ව ඇති අතර අදාළ ආයතන සමග ගනුදෙනු කළ ආයතන ද මේ නිසා ගැටලු රැුසකට මුහුණ දී තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor