බුද්ධ ශාසන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශවලට අගමැතිගෙන් නව නියෝග

මුස්ලිම් ආගමිකයින් මක්කම වන්දනාවේ යැවීමේදී සහන සැලසීමේදී දුප්පත් මුස්ලිම් ආගමිකයින්ට හා එක් වරක් හෝ මක්කම වන්දනාවේ නොගිය අයට ප්‍රමුඛතාවය දීමට පියවර ගන්නා ලෙසද අගමැතිවරයා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්නේය.

පසුගිය රජය සමයේ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලට බදවා ගැනීමේ පටිපාටිය හා අනුමත කාර්ය මණ්ඩලයට පරිබාහිරව බඳවා ගැනීම් රැසක් සිදුව ඇති බව අද (09) පැවැති බුද්ධ ශාසන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශයට අනුබද්ධ ආයතනවල ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමේදී අනාවරණය විය.

අනුමත කාර්ය පටිපාටියට බාහිරව මෙම බඳවා ගැනීම් සිදුකළ නිලධාරීන් ඒ සම්න්ධයෙන් වගකිම් භාරගත යුතු බව එහිදී අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අවධාරණය කළේය.

පසුගිය රජය සමයේ කළ එවැනි පත්කිරීම් සම්බන්ධයෙන් සොයාබලා කොන්ත්‍රාත් පදනම මත බඳවා ගෙන ඇති සේවකයින්ගේ සේවා කාලය අවසන් වීමෙන් පසුව අමාත්‍යංශය ඒ පිළිබඳව සුදුසු පියවර ගත යුතු බව බවද අගමැතිවරයා අවධාරණය කලේය.

බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ආරම්භ කර තිබෙන මෙතෙක් වැඩ අවසන් නොකරන ලද ව්‍යාපෘති ද මෙහිදී අගමැතිවරයාගේ අවධානයට ලක් වූ අතර එම ව්‍යාපෘති මේ වසර තුළ අවසන් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගත යුතු බවද අගමැතිවරයා සදහන් කලේය.

පෑලියගොඩ විද්‍යාලංකාර ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ ඉදිකිරිම් සම්බන්ධයෙන්ද මෙහිදි විශේෂයෙන් සාකච්ඡාවට ලක්විය. රටටත් ජාත්‍යන්තරයටත් බෞද්ධාගමටත් සේවයක් අත්වන එවැනි ව්‍යාපෘතිවලට වියදම් කළ මුදලට ඵලදායී වැඩපිළිවෙලක් තිබිය යුතු බව එහිදී අගමැතිවරයා නිලධාරීන්ට පෙන්වා දුන් අතර විද්‍යාලංකාර ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ ඉදිකිරීම් හැකි ඉක්මනින් අවසන් කිරීමට අවධානය යොමු කළ යුතුව ඇතැයි කීවේය.

හිංදු ආගමික සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව, මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව, ක්‍රිස්තියානි ආගමික හා සංසකෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව මෙන්ම මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සම්බන්ධයෙන්ද මෙහිදී අගමැතිවරයාගේ අවධානය යොමු විය.

මුස්ලිම් ආගමිකයින් මක්කම වන්දනාවේ යැවීමේදී සහන සැලසීමේදී දුප්පත් මුස්ලිම් ආගමිකයින්ට හා එක් වරක් හෝ මක්කම වන්දනාවේ නොගිය අයට ප්‍රමුඛතාවය දීමට පියවර ගන්නා ලෙසද අගමැතිවරයා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්නේය.

පසුගිය පාස්කු බෝම්බ සිද්ධිය නිසා කතෝලික සභාවේ උපදෙස් පරිදි ක්‍රිස්තියානි ආගමික උත්සව රාජ්‍ය මට්ටමින් නොපැවැත්වීමට පසුගිය සමයේ පියවර ගත්තද මේ වසරේ ක්‍රිස්තියානි ආගමික උත්සව රාජ්‍ය මට්ටමින් පැවැත්විය යුතු බවද අගමැතිවරයා පෙන්වා දුන්නේය.
මෙම අවස්ථාවට අමාත්‍ය ආරුමුගන් තොන්ඩමන් මහතා, හිටපු සංස්කෘතික අමාත්‍ය ටී. බී. ඒකනායක මහතා සහ බුද්ධ ශාසන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශයට අනුබද්ධ ආයතන හා ඒ ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වන විශේෂ ව්‍යාපෘතිවලට අදාල නිලධාරීන් රැසක් සහභාගි වූහ.

Recommended For You

About the Author: Editor