“මතකය අකුරු විය” කෘතිය ජනපතිට පිළිගන්වයි

අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා විසින් රචිත“මතකය අකුරු විය” කෘතිය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා වෙත පිළිගැන්වීය. කෘතිය පිළිගැන්වීම අද (06) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී සිදු විය.

Recommended For You

About the Author: Editor