‘යහපාලන ආණ්ඩුව පොළු තැබූ’ බිලියන 367ක් වහා ම ගෙවීමට පියවර

පසුගිය රජය මගින් නිසි මුදල් වෙන් කිරීමකින් හෝ සැලසුමකින් තොරව ක්‍රියාත්මක කළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති හේතුවෙන් පීඩාවට පත්ව සිටින සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් සහ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ඇතුළු සියලු පාර්ශ්වයන්ට කඩිනමි සහන සැලසීමට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස පියවර ගෙන තිබේ.

අදාළ ව්‍යපෘති ඇතුළු විවිධ සේවා වෙනුවෙන් ගෙවීම් කර නැති රුපියල් බිලියන 367ක් වහා ම ගෙවීමට පියවර ගැනේ.

ඒ අනුව පසුගිය රජය විසින් සැපයුම්කරුවන්ට සහ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට 2019 වසරේ ගෙවිය යුතු එහෙත් නොගෙවා ඇති බිල්පත් නිරවුල් කිරීම සඳහා ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා විසින් යෝජනාවක් ඊයේ (05) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී. ඒ අතර ම ඊට කැබිනට් අනුමැතිය ද හිමි වී තිබේ.

2019 වසරේ නොවැම්බර් මස 20 දක්වා පැවැති  රජය විසින් 2019 වසර සඳහා අනුමත කර තිබූ අයවැය ඇස්තමේන්තුවල ප්‍රතිපාදන සියල්ල අවසන් කර තිබීම නිසා අවසන් මාස දෙක සඳහා මුදල් නිකුත් කිරීම භාණ්ඩාගාරයට නොහැකි විය.

2019 වසරේ දී රුපියල් බිලියන 2,400ක ආදායමක් අපේක්ෂා කර තිබුණ ද දෙසැම්බර් වන විට ලැබී තිබුණේ රුපියල් බිලියන 1,800ක් වැනි මුදලක් පමණි. එය අපේක්ෂිත ආදායම් ඇස්තමේන්තුවට වඩා රුපියල් බිලියන 600ක පමණ අඩුවීමකි.

එසේ ම 2020 මුල් මාස 4 සඳහා පසුගිය රජය විසින් අතුරු සම්මත ගිණුමක් සම්මත කරගෙන තිබුණ ද ඉන් ප්‍රතිපාදන වෙන් කර තිබුණේ 2019 වසරේ අයවැය පාදක කර ගනිමින් රජයේ මූලික සේවාවන් පවත්වාගෙන යාම සඳහා පමණි. එබැවින් එහි ඇති ප්‍රතිපාදන 2019 අවසානය වන විට ගෙවීමට තිබූ වියදම් සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවේ.

මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ මෙම තීරණයට අනුව රුපියල් බිලියන 156ක නොගෙවූ බිල්පත් ගෙවීමටත්, ගිණුම්ගත නොකරන ලද විදේශීය ණය බිලියන 211ක පමණ මුදලක් ගිණුම් ගත කිරීමටත් කටයුතු කරනු ඇත.

අග්‍රාමාත්‍යවරා ඉදිරිපත් කළ මෙම කැබිනට් පත්‍රිකාවට අනුව පොහොර සහනාධාරය, වැඩිහිටි පොලී සහනාධාර, බෙහෙත් සහ අනෙකුත් වෛද්‍ය උපකරණ මිල දී ගැනීම්, ගම්පෙරළිය සහ අනෙකුත් ප්‍රාග්ධන වියදම් සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට ගෙවීම්, ත්‍රිවිධ හමුදා සේවා, උතුරු පළාත් සංවර්ධනය, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල ප්‍රාග්ධන වියදම් ඇතුළුව පුනරාවර්තන වියදම් ලෙස රුපියල් බිලියන 101ක් ද, ප්‍රාග්ධන වියදම් වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 55ක් ද ඒ අනුව සැපයුම්කරුවන්ට  ලබා දීමට නියමිත ය.

එසේ ම පැවැති රජය මගින් ප්‍රතිපාදන ඉක්මවා වියදම් කර ඇති විදේශ ණය ව්‍යාපෘතිවල වියදම සහ ඒ සඳහා දේශීයව කර ඇති රුපියල් බිලියන 211ක වියදම ගරු අග්‍රමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස ගෙන ඇති මෙම තීරණයට අනුව පියවෙනු ඇත.

Recommended For You

About the Author: Editor