ලෝකයේ සුන්දරතම මුහුණ හිමි කාන්තාව

කාන්තාවකට සුන්දර මුහුණක් කියන්නේ මිල කළ නොහැකි ආභරණයක් වාගේ. එහෙම නම් ලෝකයේ සුන්දරම මුහුණ හිමි කාන්තාව වුණොත් කොහොම හිටිවිද ? ඔන්න පසුගිය දා ලෝකයේ සුන්දරතම මුහුණ හිමි කාන්තාව most beautiful face of 2019″ නම් කර තිබෙනවා. ඇය 20 හැවිරිදි වියේ පසුවන ට්වයිස් the Taiwanese member of South Korean girl group Twice, ගායිකා කණ්ඩායමේ ට්සුයු Chou Tzu-yu (周子瑜) නමැති තායිවාන ජාතික ගායිකාව බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ අතර ලොව කඩවසම්ම මුහුණ හිමි පුරුෂයන් අතර මුල් තැන බී ටී එස් ගායක කණ්ඩායමේ ජන්ග්කුක් ට හිමි වී තිබෙන බවයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය කියන්නේ.

Recommended For You

About the Author: Editor