රජයේ ගිණුම් පිළිබද කාරක සභාවේ සභාපති ලසන්ත අලගියවන්න

08 වන පාර්ලිමේන්තුවේ සිව්වැනි සභාවාරයට අදාළව රජයේ ගිණුම් පිළිබද කාරක සභාවේ සභාපතිත්වයට රාජ්‍ය කළමණාකරණ හා ගිණුම් කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා පත්කර තිබේ. පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී අද (07) රැස්වූ එම කාරක සභාවේ සාමාජිකයන්ගේ යෝජනා ස්ථීරත්වයෙන් සභාපතිවරයා පත් කෙරිණ.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල මහතා යෝජනාව ඉදිරිපත් කළ අතර , පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින්ද ජයතිස්ස මහතා එය ස්ථීර කළේය.

පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග 119 (1) හි විධිවිධාන ප්‍රකාරව 2020 ජනවාරි මස 24 වැනි දින  රැස්වූ තේරීම් කාරක සභාව විසින් මෙම කාරක සභා සාමාජිකයෝ  පත් කරනු ලැබූහ.

මහජන වියදම් සදහා පාර්ලිමේන්තුව විසින් ප්‍රදානය කරනු ලබන මුදල් විසර්ජනය කිරීම පෙන්නුම් කරන ගිණුම්ද ,රජයේ ගිණුම් පිළිබද කාරක සභාව විසින් සුදුසු යැයි සලකනු ලැබිය හැකි පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරියේ තබනු ලබන වෙනත් යම් ගිණුම්ද විගණකාධිපතිවරයාගේ සහාය ඇතිව පරීක්ෂා කරනු ලැබීම රජයේ ගිණුම් පිළිබද කාරක සභාවේ කර්තව්‍ය වේ.

අද කාරක සභාව රැස්වූ අවස්ථාවට කමිටු සාමාජිකයන් වන පවිත්‍රා දේවි වන්නිආරච්චි, දුමින්ද දිසානායක,චන්දිම වීරක්කොඩි,උදය ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල,නලින්ද ජයතිස්ස,විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි යන මහත්ම මහත්මීහු එක්ව සිටියහ.

Recommended For You

About the Author: Editor