ඉන්දියාවෙන් ලබා ගත් ණය ගෙවීමට කල් ගන්න මහින්දගේ අවධානය

ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවෙන් ලබාගෙන ඇති ණය ආපසු අය කර ගැනීම අවුරුදු තුනකට අත්හිටුවන්නේ නම් චීනය ඇතුළු අනෙකුත් රටවල්ද ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමුකරනු ඇතැයි අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ‘ද හින්දු’ පුවත්පත සමග පැවැති සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් සදහන් කර තිබේ.

පසුගිය රජය අධික ලෙස ණය ලබාගනිමින් ආර්ථිකය ගැටලුවකට පත්කර ඇති බවත් අගමැතිවරයා එහිදී සඳහන් කර තිබේ.

Recommended For You

About the Author: Editor