පොදු සමා කාලයේ දින 03ක් තුළ 4299ක් නැවත හමුදාවට භාර වෙයි

නීත්‍යානුකූල නොවන අයුරින් හමුදාව හැරගිය ත‍්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින් හට නීත්‍යානුකූලව හමුදාවෙන් ඉවත් වීම සදහා හෝ නැවත හමුදා සේවය සදහා එක්වීමට අවස්ථාව ලබා දෙමින් 72 වැනි නිදහස් දිනයට සමගාමීව පසුගිය 05 වැනිදා සිට ප‍්‍රකාශයට පත් කළ පොදු සමා කාලය තුළ (08 වැනිදා දක්වා) නිලධාරීන් 10 දෙනකු සහ සෙසු නිලයන්ට අයත් සාමාජිකයින් 4289ක් නැවත භාර වීමට කටයුතු කර ඇතැයි ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරයි.

ඒ අනුව ශ‍්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුවේ නිලධාරීන් 06ක් සහ සෙසු නිළයන් 2968 දෙනෙක්, නාවික හමුදාවේ සෙසු නිළයන් 537ක්, ගුවන් හමුදාවේ නිලලධාරීන් 04ක් සහ සෙසු නිළයන් 784ක් වශයෙන් හමුදාවට භාර වී ඇත.

ලබන 12 වැනිදායින් මෙම පොදු සමා කාලය අවසන් වන බවත් නීත්‍යානුකූලව හමුදාවෙන් ඉවත් වීමට හෝ යළි සේවයට එක්වීමට මෙම අවස්ථාව ප‍්‍ර‍්‍රයෝජනයට ගන්නා ලෙසත් මෙදිනේ පසු නීත්‍යානුකූලව හමුදාව හැර නොගිය පුද්ගලයින් වෙනුවෙන් දැඩි පියවර ගන්නා බවත් එම මාධ්‍ය නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් සදහන් වේ.

Recommended For You

About the Author: Editor