සති දෙකක් තුළ වී අලෙවි මණ්ඩලය වී කිලෝ ලක්ෂ 32ක් මිලදී ගනී

ශ‍්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ සම්බන්ධීකරණය යටතේ ගත වූ සති දෙකක කාලය තුළ වී අලෙවි මණ්ඩලය ගොවීන්ගෙන් වී කිලෝ 32,68,600ක ප්‍රමාණයක් මිලදී ගත් බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

මේ ආකාරයෙන් වැඩිම වී ප්‍රමාණයක් මිලදී ගෙන ඇත්තේ නැගෙනහිර පළාතෙන් වන බවත් නැගෙනහිර ආරක්ෂක හමුදා මූලස්ථානයේ සහය මත වී කිලෝ 18,88,950 ක් ප්‍රමාණයක් මිලදී ගෙන ඇති බවද ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය කියයි.

වන්නි ආරක්ෂක හමුදා මූලස්ථානයේ සහයෙන්  වව්නියාව   ප්‍රදේශයෙන්  වී කිලෝ 870,350 ක් මිලදී ගෙන ඇති අතර  ඉතිරි වී කිලෝ 509,350 ක  ප්‍රමාණයක් බස්නාහිර, කිලිනොච්චිය, යාපනය සහ මුලතිව් ආරක්ෂක හමුදා මූලස්ථානයන්ට අයත් ප්‍රදේශ වලින්ද මිලදී ගෙන ඇති  බවද ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

මෙතෙන් මිලදී ගත්  මුළු වී තොග අතරින්  සම්බා කිලෝ ග්‍රෑම් 1,196,950 ක් සුදු නාඩු කිලෝ ග්‍රෑම්  1,436,00 ක්  පවතින  බවත් වී අලෙවි මණ්ඩලය මෙතෙක් මිලදී ගත් වැඩිම වී ප්‍රභේද මිලදී ගැනීම මෙය  වන බවද ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි.

වී අලෙවි මණ්ඩලයට අයත් පාවිච්චි කළ නොහැකි තත්වයේ පවතින ගබඩාවන් 38 ක් මේ වෙනුවෙන්ම යුද හමුදාව අලුත්වැඩියා කර ඇති බවද ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් පවසයි.

Recommended For You

About the Author: Editor