මොරටුව, ලුනාව නාගරික මහල් නිවාස ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීමේ කටයුතු අවසන්

මොරටුව, ලුනාව නාගරික මහල් නිවාස ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීමේ කටයුතු අවසන් කර ඉදිරි සතිය තුළ ජනතාවට ලබා දීමට කටයුතු කරන බව නිවාස පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා පවසයි.

රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැටුපට සරිලන ගෙවීමේ ක්‍රමයකට මෙම නිවාස ව්‍යාපෘතියෙන් නිවාස ලබා දීමට හැකියාව තිබෙන බවත්, ඉදිරියේදී මෙවැනි නිවාස ව්‍යාපෘති රට පුරා ආරම්භ කර මෙරට නිවාස ගැටලුව විසදීමට කටයුතු කරන බවත් අමාත්‍යවරයා මෙහිදී පැවැසීය.

2015 වසරේ අග භාගයේදී වැඩ අවසන් කිරීමට  නියමිතව තිබුණු මෙම මහල් නිවාස සංකීර්ණයෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු පසුගිය ආණ්ඩුව කාලය තුළදී මන්දගාමීව ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ මොරටුව, ලුනාව නාගරික මහල් නිවාස ව්‍යාපෘතියේ අවසන් අදියරේ පවතින සංවර්ධන කටයුතු පිළිබදව සොයා බැලීම සහා අද (18) දින සහභාගී වෙමිනි. 

අවසන් අදියරේ පවතින මෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු හැකි ඉක්මනින් අවසන් කරන ලෙස අමාත්‍යවරයා විසින් මෙහිදී නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්නේය.

මහල් 11 කින් සමන්විත මෙම මහල් නිවාස සංකීර්ණයට නිවාස 356 ක් අයත්වන අතර එහි එක් නිවසක විශාලත්වය වර්ග අඩි 456 කි. මෙහි ඉදිකිරීම සඳහා වැය වන මුදල රුපියල් මිලියන 1,393 කි.

නිවාස අවශ්‍යතාවය ඇති මධ්‍යම පාන්තික ජනතාවට මෙම මහල් නිවාස සංකීර්ණයේ නිවසක්  මිලදී ගැනීම උදෙසා නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය හරහා ඉල්ලීම් කිරීමටද මේ වන විට කටයුතු යොදා ඇත.

නාගරික ජනතාවගේ නිවාස අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් ආරම්භ කරන ලද මෙම මහල් නිවාස සංකීර්ණය නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ඉදිකරනු ලබයි.  ප්‍රජා ශාලාවක්, සාප්පු සංකීර්ණයක්, පෙර පාසලක් හා ළමා දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයක් ඇතුළු අංග කිහිපයක්ද මෙම

මහල් නිවාස සංකීර්ණයට ඇතුළත් කොට තිබේ. ලුනාව දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේ මෙම මහල් නිවාස සංකීර්ණය පිහිටා ඇති අතර ගාලු පාර් සිට මහල් නිවාස සංකීර්ණයට ඇති දුර කිලෝමීටර් 1 කි.

නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ උපදෙස් අනුව ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව විසින් මෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුකරනු ලබයි. මෙම නිවාස සංකීර්ණය ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය තාක්ෂණික උපදෙස් ලබා දෙන්නේ රාජ්‍ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාව (SD & CC ) විසිනි.

මෙම අවස්ථාවට නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිතුමන්, රාජ්‍ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපතිතුමන්  සහ රාජ්‍ය නිළධාරීන් පිරිසක් සහභාගී වූහ. 

Recommended For You

About the Author: Editor