විශ්‍රාමිකයින් සඳහා දුම්රිය බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම දුම්රිය ස්ථානයෙන්

විශ්‍රාමිකයින්ට තම ජාතික හැඳුනුම්පත සෘජුවම දුම්රිය ස්ථානය වෙත ඉදිරිපත් කරමින් නිදහස් දුම්රිය ප්‍රවේශපත්‍රයක් ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය හෙට (19) සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා.

ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ ල විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොටුව දුම්රිය ස්ථානයෙන් මෙය ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.

ශ්‍රි ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවල විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවල සහ මොබිටෙල් ආයතනය ඒකාබද්ධව මෙය ක්‍රියාත්මක කරනවා.

විශ්‍රාමිකයින්ට නිදහස් දුම්රිය බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ පෙර පැවැති සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවේදය වෙනස් කරමින් 2016 හඳුන්වා දුන් මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මඟින් නිකුත් කිරීම ආරම්භ කිරීමේ තවත් පියවරක් වශයෙන් මෙය හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor