කාබනික පොහොර නොමිලේ දෙන ‘නියමු ව්‍යාපෘතියකට’ කැබිනට් අනුමැතිය

2020 යල කන්නයේ සිට ගොවීන් වෙත පරිසර හිතකාමී පොහොර (කාබනික) නොමිලේ ලබාදීම සඳහා වූ නියමු ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

ඉහළ ගුණත්වයෙන් යුත් කාබනික පොහොර භාවිතා කිරීම සඳහා ගොවීන් උනන්දු කිරීම පිණිස ක්‍ර‘මවේදයක් සකස් කල යුතු බවට 2020 ජනවාරි 02 දින පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී තීරණය කර තිබේ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රම‘වේදයක් සකස් කිරීම පිණිස සහ යෝග්‍ය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුවක් පත්කරනු ලැබ ඇත. දැනටමත් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය විසින් කාබනික පොහොර සඳහා ප්‍රමිතීන් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති බැවින් කාබනික දියර පොහොර සහ ජෛව පොහොර සඳහාද අදාළ ප්‍රමිතීන් කඩිනමින් ප්‍රකාශයට පත්කළ යුතු බවට එම කමිටුව විසින් පෙන්වාදී ඇත.

මේ වන විට දීප ව්‍යාප්තව කාබනික පොහොර නිෂ්පාදකයින් 250ක් පමණ නිෂ්පාදන කටයුතුවල යෙදෙන අතර ඉන් 36 දෙනෙකුට තත්ත්ව සහතික නිකුත් කරනු ලැබ ඇත.

මෙම කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් පරිසර හිතකාමී පොහොර භාවිතය සඳහා ගොවීන් දිරිගැන්වීමේ අපේක්ෂාවෙන් තෝරාගත් ප්‍ර‘දේශ කිහිපයක වී සහ අනෙකුත් බෝග වගාවන් සඳහා රසායනික පොහොර වෙනුවට පරිසර හිතකාමී පොහොර වර්ග සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ යම් අනුපාතයකට අනුව රසායන පොහොර සමග සහනාධාරයක් වශයෙන් නොමිලේ නිකුත් කිරීමේ ක්‍රම‘වේදයක් සකස්කර නියමු ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

මෙම නියමු ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ප්‍ර‘දේශවල අවම වශයෙන් කන්න 04ක් සඳහා එම පොහොර යෙදීම මගින් ඵලදායිතාව නිශ්චය කොට එහි ප්‍රතිඵල අනුව එකී ව්‍යාපෘතිය තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කිරීමටත් මහවැලි කෘෂිකර්ම වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය දී තිබේ.

Recommended For You

About the Author: Editor