පොහොර අවශ්‍යතාව සපුරා අවසන් – ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය

2019/ 20 වසරේ මහ කන්නයේ වී වගාව සඳහා වන පොහොර අවශ්‍යතාවය මේ වනවිට සපුරා ඇති නමුත් විශාල වශයෙන් වී වගා කරනු ලබන දිස්ත්‍රික්කයන්හි පොහොර හිඟයක් ඇති බවට මේ වනවිට සාවද්‍ය මතයක් ඇති කරමින් පවතින බව ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය පවසයි.

වී වගාව සඳහා පොහොර හිඟයක් කිසිසේත්ම ඇති වී නොමැති බවත් ඒ ඒ ගොවි මහතාට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව නිර්දේශ කර ඇති ප්‍රමාණයට ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන මඟින් රසායනික පොහොර ලබා දී ඇති. බවත් ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය පවසයි.

2020 යල කන්නය ආරම්භ වන තෙක් වී වගාව සඳහා ලංකා පොහොර සමාගම හා කොමර්ෂල් පොහොර සමාගම සතුව පිළිවෙලින්, යූරියා,  ට්‍රිප්ල්  සුපර් පොස්පේට් , මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්, මෙ. ටො. 18134 , මෙ. ටො 8266, මෙ. ටො 9131 ක් ප්‍රමාණ අත ඉතිරිව ඇත. ඉදිරි කන්නයට අවශ්‍ය අතිරේක පොහොර ද මේ වනවිට ඇනවුම් කර ඇති බවත් ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය පවසයි.

Recommended For You

About the Author: Editor