ලබන සතියේ සිට වී ගන්න කමතටම

ගොවීන්ගේ වී අස්වැන්න කමතටම ගොස් මිලදී ගැනීමේ වැඩපිළිවෙළ එළැඹෙන සතියේ සිට ආරම්භ කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

මේ වන විට වී මිලදී ගැනීම සාර්ථකව සිදුකරමින් පවතින බවත් පසුගිය ජනවාරි මාසයේ 29 වැනි දා සිට පෙබරවාරි 23 වැනිදා දක්වා කාලය තුළ රුපියල් මිලියන 423.7ක් වැයකර වී මෙට්‍රික් ටොන් 8,474ක් මිලදී ගෙන ඇති බවත් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ රාජ්‍ය ඇමැති ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා පැවැසීය.

ලංකා ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට ගොවීන්ට පාරට නොබැස වී විකුණා ගත හැකි වුණ බව තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඊයේ (25) පැවැති මාධ්‍ය හමුවේදී රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා කීවේය.

රජයට සමගාමීව පෞද්ගලික අංශයෙන් ද වී මිලදී ගැනීම නිසා තරගකාරී මිලක් ඇති වී තිබෙන බව පෙන්වා දුන් අබේවර්ධන මහතා ඒ අනුව ඉදිරි කාලයේ දී සහල් මිල තව තවත් පහළ යනු ඇති බව කියා සිටියේය.

මුලතිව්වලින් මෙට්‍රික් ටොන් 1,462. 8ක්, කිලිනොච්චියෙන් මෙට්‍රික් ටොන් 921. 6ක්, ගම්පහ 26. 6ක්, කුරුණෑගලින් මෙට්‍රික් ටොන් 210.5ක්, පුත්තලමෙන් මෙට්‍රික් ටොන් 190.6ක්, යාපනයෙන් මෙට්‍රික් ටොන් 25ක්, අනුරාධපුරෙන් මෙට්‍රික් ටොන් 384.9ක්, වවුනියාවෙන් මෙට්‍රික් ටොන් 652.8ක්, මන්නාරමෙන් මෙට්‍රික් ටොන් 895.2ක්, අම්පාරෙන් මෙට්‍රික් ටොන් 1,524.1ක්, මඩකලපුවෙන් මෙට්‍රික් ටොන් 2,058.5ක්, ත්‍රිකුණාමලයෙන් මෙට්‍රික් ටොන් 69.6ක්, පොළොන්නරුවෙන් 17.7ක්, හම්බන්තොටින් මෙට්‍රික් ටොන් 01ක්, මොනරාගලෙන් මෙට්‍රික් ටොන් 29.6ක් සහ රත්නපුරෙන් මෙට්‍රික් ටොන් 3.8ක් මිලදී ගෙන ඇතැයි ද ඒ මහතා පැවැසීය.

Recommended For You

About the Author: Editor