ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග

මෙම ආසාදන ප්‍රධාන වශයෙන් ව්‍යප්ත වන්නේ අනාරක්ෂිත ලිංගික සබදතා නිසාය. ශුක්‍ර තරලය වැනි තරලවල ලිංගේන්ද්‍රියේ හා ඒ ආශ්‍රිත පෙදෙස්වල, මුඛය, උගුර හා ගුද‍යේ මෙම ආසාදන ඇති කිරිමෙහි සමත් බැක්ටිරියා හා වයිරස දැකිය හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාවෙ බහුලව දක්නට ලැබෙන ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන ආසාදන

 • උපදංශය
 • හර්පිස්
 • ගොනෝරියා
 • වෙනත් මුත්‍රා  මාර්ගයේ ආසාදන
 • ලිංගික ඉන්නන්

ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන ආසාදන වල රෝග ලක්ෂණ

 • ලිංගේන්ද්‍රය ආශ්‍රිතව ස්‍රාවයන් පිටවිම
 • මුත්‍රා මාර්ගයෙන් හෝ යෝනි මාර්ගයෙන් එන ස්‍රාවයන්
 • ලිංගේන්ද්‍රිය ආශ්‍රිත තුවාල
 • ලිංගේන්ද්‍රිය ආශ්‍රිත දිය බුබුලු වැනි ඉදිමිම්
 • ලිංගේන්ද්‍රිය ආශ්‍රිත ගැටිති හෝ එවැනි වර්ධනය විම්
 • ලිංගේන්ද්‍රිය ඉදිමිම හො රතු විම
 • වෘෂණ කෝෂය ඉදිමිම
 • කාන්තාවන්ගේ යටිබඩ වේදනා
 • මුත්‍රා කිරිමේ දී වේදනාවක් ඇතිවිම,සහ නිතර නිතර මුත්‍රා පිටවිම වැනි මුත්‍රා මාර්ගය ආශ්‍රිත රෝග ලක්ෂණ

මෙම රෝග සදහා වැඩි අවදානමක් ඇත්තේ කාටද ?

 • සහකරුවන් කිහිප දෙනෙකු සිටින පිරිස්
 • ගණිකාවන්

ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය විමේ රෝග ඇතිවිමට තුඩුදෙන ලිංගික හැසිරිම්

 • ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝගයක් ඇති අයෙකු සමග ලිංගික සබදතා පැවැත්විම
 • එක් සහකරුවෙකුට වඩා වැඩි ගණනක් සමග ලිංගික සබදතා පැවැත්විම
 • අන් අය සමග අනාරක්ෂිත ලෙස ලිංගික සබදතා පවත්වන සහකරුවෙකු සමග ලිංගික සබදතා පැවැත්විම
 • මුදල්, තෑගි‍බෝග, ආහාර, ඉදුම් හිටුම්, වරප්‍රසාද ලබාගැනිම සදහා ලිංගික සබදතා පැවැත්විම.

ලිංගිකව සමිප්‍රේෂණය වන රෝගවල අයහපත් ප්‍රතිථල

 • කාන්තාවන් වදභාවයට පත් කරන, පැලොපියනාල ද්‍රබලතා සදහා ප්‍රධානතම හේතුවක් වන්නේ ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝගයි.
 • ප්‍රතිකාර නොකරන ලද උපදංශ‍ය රෝගයේ මුල් අවස්ථාවලදී නියමිත
  ප්‍රතිකාර හේතුවෙන් මළදරු උපත් 4කින් එකක් සහ නවජ මරණවලින් 14%ක් සිදුවෙයි.
 • ලිංගික සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග අතරින්වඩාත් බරපතල රෝගයක්  වන පැපිලෝමා වයිරස් (ලිංගික ඉන්නන්) රෝගය, ගැබ් ගෙල පිළිකා සදහා හේතු සාධකයකි.

Text by happy life

Recommended For You

About the Author: Editor