දිස්ත්‍රික්කයකින් පත්වන මන්ත්‍රී ගණන හා ඇප ගැන විස්තර ගැසට් කරයි

අපේ‍්‍රල් මස 25 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත මහ මැතිවරණයේදී ඒ ඒ මැතිවරණ දිස්ත‍්‍රික්කවලින් තෝරා පත්කර ගන්නා නියෝජිතයින් සංඛ්‍යාව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් අද (4)ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප‍්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව 19ක් වන වැඩිම මන්ත්‍රීන් පිරිසක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් පත්කර ගැනීමට නියමිත අතර ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික්කයෙන් තෝරාපත්කර ගන්නා නියෝජිතයින් සංඛ්‍යාව 18ක්. අඩුම මන්ත‍්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාව තෝරාපත්කර ගනු ලබන්නේ ත‍්‍රිකුණාමලය දිස්ත‍්‍රික්කයෙන් වන අතර එය 04ක්.

මේ සමග නාම යෝජනා පත්‍රයකට ඇතුළත්විය යුතු අපේක්ෂකයන් සංඛ්‍යාව හා ස්වාධීන කණ්ඩායමක් විසින් තැන්පත් කළ යුතු ඇප මුදල පිළිබඳවත් එම ගැසට් නිවේදනයෙන් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

මැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් වන පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ විසින් ඇප මුදල් තැන්පත් කිරිමක් අවශ්‍ය නොවන බවයි ගැසට් නිවේදනයේ සදහන් වන්නේ.

Recommended For You

About the Author: Editor