අඩු ආදායම්ලාභීන්රුට රු.1,007ක් වටින ආහාර මල්ලක් රු. 500කට

තෝරාගත් අඩු ආදායම්ලාභීන් දස ලක්‍ෂයක් සඳහා වටිනාමක රුපියල් 1,007ක් පමණ වන අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය මල්ලක් රුපියල් 500ක මුදලකට මාසිකව ලබාදීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

දිළිඳු බව තුරන් කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක මෙම ප්‍රතිලාභ සඳහා ආබාධිත පුද්ගලයන්, වැන්දඹුවන්, ස්ථාවර ආදායමක් නොමැති වැඩිහිටියන් සහ දැඩි රෝගාබාධවලින් පීඩා විඳින්නන්ද ඇතුළත් වේ.

ඒ අනුව තේ කොළ, නාඩු සහල්, පිටි (සාමාන්‍ය), පරිප්පු සහ කරවල/හාල් මැස්සන්/දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදිත සැමන් යන ආහාර වර්ගයන් ඇතුළත් මෙම ආහාර මල්ල ලංකා සතොස සමුපකාර වෙළෙඳ සැල් සහ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල තෝරාගත් බලයලත් වෙළෙඳ සැල් ජාලයක් හරහා නිකුත් කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

Recommended For You

About the Author: Editor