කටකතා අසත්‍යයි: ‘රටට ප්‍රමාණවත් තරම් ඉන්ධන තිබෙන බව රජය කියයි

රටතුළ  ඉන්ධන හිගයක්  පවතින බවට  පැතිර යන කටකතාවල කිසිඳු සත්‍යතාවක් නැති බවත්  ප්‍රමාණවත් පරිදි ඉන්ධන ඇති බවත්  රජයේ ප්‍රවෘත්ති  දෙපාර්තමේන්තුව අද දින (13) නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයක සදහන් වෙයි.


ඉන්ධන හිගයක් ඇති වේයැයි අනවශ්‍ය බියක් ඇති කර ගත යුතු නොවන බවත් සාමාන්‍ය පරිදි  ලංකාව පුරා ඉන්ධන බෙදාහැරීමේ කටයුතු  ලංකා ඛනිජතෙල්  සංස්ථාව මගින් සිදු කරන බවද එම නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් සදහන් වෙයි.

Recommended For You

About the Author: Editor