චීනයෙන් ඩොලර් මිලියන 500ක්

ශී‍්‍ර ලංකාවට අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 500 ක මූල්‍ය පහසුකමක් සැපයීම සදහා චීන සංවර්ධන බැංකුව අද (18) ගිවිසුමකට එළඹී තිබේ. ගිවිසුමට අත්සන් තැබුවේ ශී‍්‍ර ලංකාව වෙනුවෙන් භාණ්ඩාගාර ලේකම් එස්. ආර්. ආටිගල සහ චීන සංවර්ධන බැංකුව වෙනුවෙන් එහි නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ වැන් වෙයි යන මහත්වරුන් විසිනි. එම මුදලින් රටේ නිල විදේශ විනිමය සංචිත ද ශක්තිමත් වනු ඇති බවයි මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යංශ්‍ය පවසයි.

Recommended For You

About the Author: Editor