සමගි ජන බලවේගය නිත්‍යානුකුලයි – මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කරයි

සමගි ජන බලවේගය නිත්‍යානුකුලයි. එයට විරුද්ධව ඉදිරිපත් කර තිබූ මුලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගරු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් විභාගයට ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබ ඇති බවත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කරයි

පුවත්පත් නිවේදනය      

‘‘සමගි ජන බලවේගය නිත්‍යානුකුලයි.  එයට විරුද්ධව ඉදිරිපත් කර තිබූ මුලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගරු  ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් විභාගයට ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබ ඇති බවත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කරයි.‘‘

සමගි ජනබලවේගය පක්ෂයේ නිත්‍යානුකුල භාවය පිළිබඳ සමාජ මාධ්‍ය මගින් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා ද ඈඳා ගනිමින් විලිලැජ්ජා සහගත, වැරදි තොරතුරු සමාජගත කිරීමකට උත්සහයක් පවතී.  මේ පිළිබඳ මැතිවරණ කොමිසම නිකුත් කර ඇති 2020.07.22 දින නිවේදනයේ මෙසේ දැක්වේ.  

 ‘‘සමගි ජන බලවේගය නම් පිළිගත් දේශාලන පක්ෂයේ නාමය වෙනස් කිරීම හා නව නිලධාරීන් පපත් කිරීම කොමිෂන් සභාව විසින් 2020 මාර්තු 02 දින පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට පෙර පිළිගෙන තිබූ බවත් එහි නෛතික වරදක් තිබේ යැයි ප්‍රකාශිත මතය කොමිෂන් සභාව පිළිනොගන්නා බවත් කොමිෂන් සභාවේ මෙම තීරණය අභියෝගයකට ලක්කරමින් ඉදිරිපත් කර තිබු මුලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගරු  ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් විභාගයට ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබ ඇති බවත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කරයි.‘‘

සමගි ජනබලවේයේ නීත්‍යානුකුල භාවය පිළිබඳ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරයේ තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කොට ඇත.  මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ නිල නිවේදනය ද ප්‍රකාශයට පත් කොට ඇත. ඒ අනුව, සමාජ මාධ්‍ය මගින් මවා පෙන්වීමට උත්සහ දරන ආකාරයේ කිසිදු ගැටළුවක් සමගි  ජන බලවේගය සම්බන්ධයෙන් නොපවතින බව පැහැදිලිය.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ නිවේදනය මේ සමඟ අමුණා ඇත.

රජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන් – නිත්‍ය නියෝජිත/සමගි ජන බලවේගය

Recommended For You

About the Author: Editor