මහ මැතිවරණය පැවැත්වෙන සතිය පුරා රජයේ පාසල්වලට නිවාඩු

පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණය පැවැත්වෙන අගෝස්තු මස 05 වැනි දිනය ඇතුළත් සතිය තුළ සියලුම රජයේ පාසල්වලට නිවාඩු ලබා දීමට තීරණය කළ බව අද (29) අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා මේ බව සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව අගෝස්තු මස 4, 5,6 සහ 7 වන සිකුරාදා යන දිනවල පාසල් වසා තැබීමට තීරණය කළ බවයි අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයා සදහන් කළේ. දිවයිනේ සියලු පාසල්වල 11, 12, 13 ශ්‍රේණිවල අධ්‍යන කටයුතු පසුගිය ජූලි මස 27 වන දින යළි ආරම්භ වු බැවින් එම ශ්‍රේණිවල සිසුන්ට පමණක් මෙම නිවාඩුව අදාළ වන බවයි ඇමැතිවරයා වැඩි දුරටත් සදහන් කළේ.

තීරණය කර ඇති පරිදි අගෝස්තු 10 වන දා අනෙකුත් ශ්‍රේණි සඳහා ද පාසල් විවෘත කෙරෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් සදහන් කළා.

Recommended For You

About the Author: Editor