මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය 2019 සහ 2020 වසරවල දී මූල්‍ය ආයතන සඳහා දණ්ඩන පනවනයි

මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය 2019 සහ 2020 වසරවල දී මූල්‍ය ආයතන සඳහා දණ්ඩන පනවන බව ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පසුගිය දා මහ බැංකුව විසින් මේ බව සඳහන් කළේය. එම නිවේදනයේ මෙසේද සඳහන් වේ.

2006 අංක 6 දරන මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ 19 (2) සහ 19 (1) වගන්තිය මගින් පැවරී ඇති බලතල අනුව, මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ ප්‍රතිපාදනවලට අනුකූල නො වන ලෙස ක්‍රියා කරන ආයතන සඳහා මූල්‍යමය දණ්ඩන පැනවිය හැක.

මූල්‍ය ආයතන හෝ නම් කරන ලද මූල්‍ය නො වන ව්‍යාපාර විසින් සිදුකරන අදාළ අනුකූල නො වන කටයුතුවල ස්වභාවය හා බැරෑරුම්කම සැලකිල්ලට ගෙන මෙම දණ්ඩන නියම කළ හැකි ය.

ඒ අනුව, රටේ මූල්‍ය විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම මැඩපැවැත්වීමේ නියාමන ආයතනය ලෙස මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය විසින් මූල්‍ය ආයතනවල අනුකූලතාව බලාත්මක කිරීම සඳහා 2019 වසර තුළ දී රුපියල් මිලියන 5ක හා 2020 මැයි 31 දක්වා රුපියල් මිලියනයක සමස්ත දඩ මුදල් පනවන ලදී.

මූල්‍ය විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීම සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම මැඩපැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් මෙරට අනුකූලතා මට්ටම වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණින් මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය විසින් මූල්‍ය ආයතන වෙත පනවන ලද දණ්ඩන ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට 2020 ජූලි 1 දින පැවති ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩල රැස්වීමේ දී තීරණය කෙරිණි.

ප්‍රධාන වශයෙන්, තෙවන පාර්ශ්ව තැන්පතු, දේශපාලන වශයෙන් අනාවරණය වූ තැනැත්තන් සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම, සම්බාධකවලට අදාළ පිරික්සුම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් 2016 අංක 1 දරන මූල්‍ය ආයතන රීති සහ මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ 6 වන වගන්තිය යටතේ මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන නීති උල්ලංඝනය කිරීම් සඳහා දණ්ඩන පනවන ලදී. 

2019/2020 වසරවලදී මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය විසින් පනවන ලද දණ්ඩන පිළිබඳ විස්තර පහත පරිදි වේ; 

දිනයආයතනයවටිනාකම (රුපියල්)
2019 ජූලි 29ලංකා බැංකුව3,000,000.00
2019 සැප්තැම්බර් 03නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව පී.එල්.සී1,000,000.00
2019 ඔක්තෝම්බර් 24කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට් ඇන්ඩ් ෆයිනෑන්ස් පී.එල්.සී1,000,000.00
2020 පෙබරවාරි 19සර්වෝදය ඩිවලොප්මන්ට් ෆයිනෑන්ස් ලිමිටඩ්500,000.00
2020 මැයි 18යූ බී ෆයිනෑන්ස් ලිමිටඩ්500,000.00

Recommended For You

About the Author: Editor