ලියාපදිංචි සංචාරක හා සේවා සපයන ආයතන හා සංචාරක මග පෙන්වන්නන්ට සහන රැසක්

සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි සංචාරක හා සේවා සපයන ආයතන හා සංචාරක මග පෙන්වන්නන් ලියාපදිංචිය අලුත් කිරීමේ ගාස්තු වසරක කාලයක් සදහා අය නොකිරීමට තිරණය කෙරේ.

කොවිඩ් 19 හෙවත් කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් පීඩාවට පත් සංචාරක ක්ෂේ ත්‍ර යේ නියුතු වූවන්ට සහන සැලසීමේ අරමුණින් කාර්මික අපනයන, ආයෝජන ප්‍රවර්ධන, සංචාරක හා ගුවන් සේවා ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතාගේ උපදෙස් පරිදි මෙය ක්‍රියාත්මකයි.

මීට අමතරව මෙම ආයතන ලියාපදිංචිය සදහා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ලබා ගන්නා ලියකියවිලි ද ලිහිල් කර තිබේ. ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ අයිතිය සනාථ කරනු ලබන ඔප්පුව හෝ ඒ වෙනුයට බදු ගිවිසුම හෝ අදාළ ස්ථානයේ ව්‍යාපාරික කටයුතු ද තහවුරු කිරිම සදහා ඉඩම පිහිටි ස්ථානය අයත් රාජ්‍ය ආයතනය මගින් එකගතා ලියවිල්ලක් ලබා ගැනීම, වෙළද බලපත්‍රය හෝ ඒ වෙනුවට පළාත් පාලන ආයතනය විසින් ව්‍යාපාරික කටයුතු තහවුරු කරනු බලන ලිපියක් ඇත්නම් එම ලියාපදිංචිය දීර්ඝ කිරීමට ප්‍රමාණවත් වේ.

එමෙන්ම මුද්‍රාව සහිත අනුමත ගොඩනැගිලි සැලැස්ම හෝ ඒ වෙනුවට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය හෝ පළාත් පරිසර අධිකාරිය හෝ පළාත් ගැන ආයතනය විරෝධතාවයක් නොමැති බවට ලිපියක් ලබා ගැනිම ඊට ප්‍රමාණවත් බව ද සංචාරක ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයි.

ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය අදාළ ආයතන වලට ලබා දෙන තාවකාලික බලපත්‍රය මාස 06 ක කාලයක් සදහා ලබා දිමට කටයුතු යොදා තිබේ. ඊට අදාළ ලියාපදිංචි ගාස්තු ද ලිහිල් කළ ඇතැයි ඇමතිවරයා කියයි. ඒ අනුව ආගන්තුක නිවාස සංචාරක හෝටල්, අවන්හල් තාවකාලික බලපත්‍ර ලබාදිමට අය කෙරෙන්නේ රුපියල් 2200 ක් පමණි. සංචාරක නිවාස, බංගලා, කුලියට ගත් මහල් නිවාස, සංචාරක හිතකාමී ආහාර ලබා ගැනීමේ ස්ථාන සදහා තාවකාලික බලපත්‍ර ලබා දිමට අය කරනු ලබන ගාස්තුව රුපියල් 1100 දක්වා අඩු කර ඇත.

මීට පෙර මේ සදහා ගාස්තු අය කෙරුණේ අදාළ ආයතන වල ඇති කාමර ගණන, පහසුකම් සැලකිල්ලට ගනිමිනි. එහෙත් කොවිඩ් 19 වසංගතයෙන් පසු සංචාරක ව්‍යාපාරයේ බිද වැටීම් සැලකිල්ලට ගෙන මෙම තීරණයට එළඹී බව ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා සදහන් කළේය.

Recommended For You

About the Author: Editor