ගෝඨාභය මහත්තයට 3/2ක බලයක් ලබාදෙන්න ජනතාවට අවශ්‍යව තිබෙන බව පේනවා – ඇමති ප්‍රසන්න

විපක්ෂය උත්සහ කළා ජනතාව ඡන්ද පොළට එන එක නවත්තන්න.  විවිධ බොරු බයවල් හදලා.  නමුත් ජනතාව ඒවා තුටිටුවකට මායිම් නොකර  ඡන්ද පොළට පැමිණ තිබෙන බව පේනවා.  ජනතාව ලබා දෙන ජනවරමත් සමග අප සූදානම් ගෝඨාභය – මහින්ද සුසංයෝගයෙන් මේ රට යළි ගොඩනගන්න

‘අපි හිතන්නේ ජනතාවට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන්න. ගෝඨාභය මහත්තයට තුනෙන් දෙකක බහුතර බලයක් ලබාදෙන්න ජනතාවට අවශ්‍යව තිබෙන බව පේනවා. ඔවුන් රටට ඉල්ලන්නේ යුක්ති ගරුක – රට ගොඩනගන ආණ්ඩුවක්. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා කෙරෙහි ජනතාවගේ ඇති වීශ්වාසය මේ මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය මගින් රටට තහවුරු කරාවි‘

උඩුගම්පල රෝමාණු කතෝලික ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ දී අද (05) උදෑසන ජන්දය භාවිතා කිරීමෙන් පසුව මාධ්‍ය අමතමින් ඇමතිවරයා මේ බව සදහන් කළේය.

මෙහිදී වැඩිදුරයත් අදහස් දැක් වූ ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා මෙසේද කීවේය.

“කොව්ඩ්19 නිසා ඡන්දය භාවිතා කිරීමේ අඩුවක් තිබෙන්නට පුළුවන් කියලා සමහරු සැක පල කරත් මේ වන විට ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වල ඉතා විශාල වශයෙන් ජනතාව එක්රැස් වී සිටිනවා. මේක හොද දෙයක් ජනතාව තමන්ගේ ජන්ද අයිතිය පිළිබද විශාල විශ්වාසයක් තිබෙනවා.  අපි හිතන්නේ ජනතාවට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන්න.

ගෝඨාභය මහත්තයට තුනෙන් දෙකක බහුතර බලයක් ලබාදෙන්න ජනතාවට අවශ්‍යව තිබෙන බව පේනවා. ඔවුන් රටට ඉල්ලන්නේ යුක්ති ගරුක – රට ගොඩනගන ආණ්ඩුවක් . ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා කෙරෙහි ජනතාවගේ ඇති වීශ්වාසය මේ මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය මගින් රටට තහවුරු කරාවී.

විපක්ෂය උත්සහ කළා ජනතාව ඡන්ද පොළට එන එක නවත්තන්න.  විවිධ බොරු බයවල් හදලා.  නමුත් ජනතාව ඒවා තුටිටුවකට මායිම් නොකර  ඡන්ද පොළට පැමිණ තිබෙන බව පේනවා.  ජනතාව ලබා දෙන ජනවරමත් සමග අප සූදානම් ගෝඨාභය – මහින්ද සුසංයෝගයෙන් මේ රට යළි ගොඩනගන්න‘

Recommended For You

About the Author: Editor